nir-sensor

NIR-sensoren er yderst velegnet til rutinemæssige analyser af gylle og kan via infrarødt lys måle variationen af tørstof, kvælstof, fosfor og kali. Målingerne foretages i realtid og dokumenteres via log-filer til både gødningsudbringelse og afregninger. Analysen bygger på kvantitativ data, hvor analysen foretages kontinuerligt under hele arbejdsprocessen. Metoden sikrer et mere validt resultat i forhold til  labaratorie- og stikprøver.

ISOBUS – Kontrolmoduler 

ISOBUS-kontrolmoduler danner bro mellem markedets forskellige ISOBUS-terminaler og ”ikke ISOBUS-forberedte” landbrugsredskaber. Modulet sikrer en større udnyttelse af de pågældende redskaber, via håndtering af automatisk sektionskontrol (ASC) og/eller variabel tildeling (VRC). ISOBUS-kontrolmodulet er let at installere, brugervenligt og kan betjenes via enhver ISOBUS-terminal på markedet.

ImpSteer 

RTK-baseret redskabsstyring muliggør en mere præcis arbejdsgang, hvor både traktor og redskab er i fokus. ImpSteer effektivisere afgrødestyringen og minimere ligeledes stresspåvirkninger af chaufføren. Den præcise spor-i-spor berbejdelse af jorden muliggør mekanisk rensning, lugning og mange andre efterbearbejdelser af afgrøden. 

EIKSteer

EIKSteer er en styringsløsning til traktorer og maskiner, hvor chaufføren kan styre hjulene via en proportional vippekontakt. Joysticket er en god ergonimisk løsning for alle, som har problemer med slidtage i skulder, ryg og nakke. EIKSteer giver et bedre arbejdsmiljø og gør mange arbejdsopgaver mere behagelige at udføre.

EIKSteer Cameleon

EIKSteer Cameleon muliggør en mere optimal styring af landbrugsredskaber, hvor afgrødebearbejdelsen er i fokus. Joystikket optimerer styringen af sideskift, hvilket minimere eventuelle afgrødeskader på marken. Systemet giver et bedre udbytteresultat uanset afgrøde og chaufføren kan betjene de fleste funktioner via joystikket.

RosPlough 

RosPlough plovstyring giver en mere ensartet pløjning, hvor ujævnheder og forskellige hældning minimeres i det færdige resultat. Systemet giver en bedre træklinje mellem traktor og plov, hvilket resultere i et mindre effektforbrug og mindre hjulslip, Det er derfor mulig at spare penge på både brændstof og sliddele. RosPlough er ISOBUS-kompatibelt og kan betjenes via enhver ISOBUS-konsol på markedet. 

ISO-RosCrop 

ISO-RosCrop er et ISOBUS-kompatibelt plantesystem, som forefindes i to udgaver: On the Go og Stop ‘n Go. On the Go funktionen omfatter plantning i fart, hvorimod Stop ‘n Go er tilegnet køretøjer hvor arbejdsopgaven skal foretages mens maskinen holder stille. ISO-RosCrop systemet kan ved hjælp af et GPS-system baseret på RTK-signaler plante/så med en præcision på +/- 2,5cm. 

Usb Wifi Sync

USB Wifi Sync muliggør deling af data, synkronisering og automatisk backup på tværs af traktor mærker og brands. Usb Wifi Sync består af en lille enhed, som indsættes i de GPS-konsoller, som ønskes sammenkædet. Systemet kommunikere med en online server via wifi, hvilket muliggøre synkronisering hvert femte minut. 

Kontrolmoduler

Kontrolmoduler fra Thorsen.Teknik til styring af redskaber, som ikke
er forberedte til ISOBUS. Det er muligt at benytte kontrolmoduler
enten med forbindelse til eksisterende redskabs-monitor eller til
eftermontering på redskabet. 
Kontrolmoduler kan håndtere både variabel dosering (VRC), automatisk sektionskontrol (ASC) og CropSpec. 

ISOBUS Options

ISOBUS er det generelle navn på standarden ISO 11783. Denne standard tillader landbrugs- og skov-industrien at standardisere komponenter som stik, kabelnet og software. Med et ISOBUS-forberedt redskab kan redskabs-aktiveringen og redskabsautomatikken integreres med f.eks. autostyrring. Redskabets elektronkenhed (ECU) kontrollerer redskabet og aktiveringen kan drives fra en uafhængig skærm, som kommunikerer med redskabets ECU.