NIR-sensor

NIR-sensor

NIR-sensoren er yderst velegnet til rutinemæssige analyser af gylle og kan via infrarødt lys måle variationen af tørstof, kvælstof, fosfor og kali. Målingerne foretages i realtid og dokumenteres via log-filer til både gødningsudbringelse og afregninger. Analysen bygger på kvantitativ data, hvor analysen foretages kontinuerligt under hele arbejdsprocessen. Metoden sikrer et mere validt resultat i forhold til  labaratorie- og stikprøver.

Gyllevogne
NIR-sensoren er ISOBUS-kompatibel og kan betjenes via alle ISOBUS-konsoller på markedet. Sensoren analyserer kontinuerligt indholdet af næringsstoffer i gyllen, hvilket kortlægger den tildelte mængde af tørstof, kvælstof, fosfor og kali. Landmanden kan på den måde fastlægge en mere korrekt gødningsplan, hvor alle afgrøder får  lige meget næring. Eftergødskningen kan fastlægges efter NIR-sensorens  analyse, så der aldrig overgødes.

Gylletrailere
Gylle købes og sælges på baggrund næringsindholdet. Mængden af tørstof, kvælstof, fosfor og kali er derfor yderst vigtige parametre, som alle er med til at prissætte gyllen. NIR-sensoren muliggør en hurtigere og mere effektiv analyseproces, hvor testresultaterne kan tilgåes via Dinamica’s tablet-løsning.

 

Find brochure her:

Kontakt os

E-mail: Kontor@thorsen-teknik.dk

Telefon: (+45) 29 10 40 29 

telefonSupport

MAN-TORS 07:30 – 16:00

FRE 07:30 – 14:15